کارگر، بیمه

  • گوناگون

    جزییات طرح بیمه ۶۰۰ هزار کارگر ساختمانی

    منابع بیمه کارگران ساختمانی ۹ هزار میلیارد تومان کسری دارد که به منظور برقراری بیمه‌ی افراد پشت نوبت و همچنین استمرار ارائه خدمات به بیمه‌شدگان، باید کسری آن جبران شود. یکی از مشخصه‌های اقتصاد ایران در دوران جنگ ۸ ساله، احترام دولت به «نظام سهمیه‌بندی» بود؛ نظامی که اقتصاددان‌های وابسته به تفکرات «چپِ اسلامی» با اقتضای آن روزها هماهنگش می‌خواندند…

دکمه بازگشت به بالا