واردات، دارو

  • گوناگونکمبود دارو

    واردات دارو بدون ثبت سفارش ممنوع شد

    واردات هرگونه دارو که فاقد ثبت سفارش و مجوز ورود از اداره کل باشد، ممنوع اعلام شد. بعد از گشت و گزار در انبارهای فرودگاه امام و همچنین برخی دیگر از انبارها و کشف بسیاری از داروها در این اماکن، موضوع واردات دارو در گمرکات کشور بسیار مهم تر از قبل مورد بررسی قرار گرفته. از سال 97 واردات اکثر…

دکمه بازگشت به بالا