فوق العاده، معلمان

  • گوناگون

    پرداخت فوق‌العاده ویژه معلمان

    پرداخت فوق‌العاده ویژه معلمان «فوق العاده ویژه معلمان»، مطابق قانون، در شهریور ماه پرداخت می‌شود. در جلسه‌ای با حضور معاونین وزارت آموزش و پرورش، دیوان محاسبات کل کشور و سازمان برنامه و بودجه در خصوص پرداخت فوق العاده ویژه معلمان به استناد «بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، با رعایت مصوبه شماره ۱۳۸۰۹۱/ت ۵۰۰۰ هه مورخ ۱۵ اسفند…

دکمه بازگشت به بالا