صندوق سرمایه گذاری، بازدهی

  • بورسبورس

    کدام صندوق سرمایه‌گذاری بازدهی بیشتری در مرداد داشت؟

    یکی از ابزار‌های بازار سرمایه که در دسته سرمایه‌گذاری غیر مستقیم در بازار قرار می‌گیرند صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستند. در یک ماه گذشته کدام یک از این صندوق‌ها بازدهی بیشتری را داشتند؟ یکی از ابزار‌های بازار سرمایه که در دسته سرمایه‌گذاری غیر مستقیم در بازار قرار می‌گیرند صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستند که به سه نوع سهامی، مختلط و با درآمد ثابت تقسیم…

دکمه بازگشت به بالا