سید احسان خاندوزی، بورس

  • بورسروز مثبت بورس

    سید احسان خاندوزی برای بورس چه خواهد کرد؟

    سید احسان خاندوزی در دفاع از برنامه‌های بورسی خود یکی دیگر از اهداف و برنامه های خود را بازگرداندن اعتماد به بازار سرمایه برای تامین مالی توسعه اقتصادی و احیای اعتماد از دست رفته مردم به این بازار و ایجاد تجربه مثبت برای سهام داران خرد عنوان کرده و راهکارهایی را برای این مهم ارائه داده است. سید احسان خاندوزی…

دکمه بازگشت به بالا