رمز ارز، رسمیت

  • بانک و بیمهرمز ارز در ایران

    یک کشور دیگر هم ارزهای دیجیتالی را به رسمیت شناخت

    یک کشور دیگر هم ارزهای دیجیتالی را به رسمیت شناخت پس از السالوادور، ارزهای دیجیتالی توسط یک کشور دیگر نیز قانونی اعلام شدند. دولت کوبا تصمیم گرفته تا به دلیل آنچه که منافع اقتصادی ملی خوانده است، ارزهای دیجیتالی را به رسمیت بشناسد. دولت در روزنامه رسمی این کشور با اشاره به اینکه طبق قانون شماره ۲۱۵، بانک مرکزی قوانین…

دکمه بازگشت به بالا