خرید حقوقی، بورس

  • بورس

    سنگین ترین صف های خرید و فروش(۷شهریور)

    سنگین ترین صف های خرید و فروش(۷شهریور) / شسپا با تقاضا ۴۱۵میلیاردی بر صدر صفوف نشست خالص تقاضا برای خرید سهام از رقم ۸۳۰میلیارد تومان عبور کرد، بیشترین سفارشات خرید برای صنعت فرآورده‌های نفتی به ثبت رسید و همچنین سهام نفت سپاهان حدود ۴۱۵میلیارد تومان تقاضا خرید داشت در ساعت ۹ و ۴۰دقیقه جمع صف‌های خرید حدود هزار و ۳۱۵میلیارد…

دکمه بازگشت به بالا