حقوق کارگران، نیمه دوم سال

  • گوناگونقدرت خرید کارگران

    جدول حداقل حقوق و دستمزد کارگران در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰

    جدول حداقل حقوق و دستمزد کارگران در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ را با ۳۹ درصد افزایش نسبت به سال ۹۹، به غیر از سایر مزایای مستمر ۲۶.۵۵۴.۹۵۰ ریال تعیین کرد. حداقل حقوق کارگران از ۱ میلیون و ۹۱۰ هزار تومان به ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان افزایش می یابد.…

دکمه بازگشت به بالا