بیمه، کارگران

  • بانک و بیمه

    بیمه نشدن کارگر از سوی کارفرما چه عواقب قانونی خواهد داشت؟

    بیمه نشدن کارگر از سوی کارفرما چه عواقب قانونی خواهد داشت؟ کارگرآنلاین|مطابق با قوانین و مقررات موجود، کارفرمایان موظفند پس از استخدام هر کارگری، در پایان هر ماه، لیست بیمه کارگران را طبق حقوق و تعرفه مشخص‌شده به سازمان تامین اجتماعی ارسال و مالیات را نیز به اداره دارایی پرداخت کنند. در صورتی که کارفرما در انجام وظایف فوق الذکر…

دکمه بازگشت به بالا