بنگاه اقتصادی، مسئولیت اجتماعی

  • گوناگون

    بنگاه های اقتصادی چه مسئولیت اجتماعی دارند؟

    اخیرا وزارت کار درصدد تنظیم و انتشار آیین نا‌مه‌هایی برآمده است که نه به صورت اجبار، اما به نوعی مسئولیت اجتماعی را برای بنگاه‌های اقتصادی اعم از کارخانه‌ها و واحد‌های تولیدی و مراکز صنعتی ترویج دهد. در سال‌های اخیر مفهوم مسئولیت‌ اجتماعی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است و بنگاه‌های اقتصادی در جامعه نیز اعم از کارخانه‌ها و…

دکمه بازگشت به بالا