بدهکارترین، کشور

  • بانک و بیمهپول های بلوکه شده ایران

    بروزرسانی بدهکارترین کشورهای جهان

    بروزرسانی بدهکارترین کشورهای جهان ایرلند کماکان بیشترین نسبت بدهی به اندازه اقتصاد را دارد. طبق اعلام سایت بدهی آمریکا، تا پایان ماه آگوست، ایرلند بیشترین نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی را در جهان داشته است؛ به گونه‌ای که این کشور اکنون بیشتر از هشت برابر اندازه اقتصاد خود بدهی خارجی دارد. در ادامه با میزان بدهی کشورهای مختلف…

دکمه بازگشت به بالا