بانک مرکزی، غلامرضا سلیمانی

  • بانک و بیمه

    گزینه جدید برای بانک مرکزی کیست؟

    غلامرضا سیلمانی رئیس کل بیمه مرکزی چهره ای جدیدی است که برای بانک مرکزی در دولت ابراهیم رئیسی در نظر گرفته شده است. یک گزینه جدید به نامزدهای ریاست کل بانک مرکزی در دولت ابراهیم رئیسی اضافه شد؛ غلامرضا سلیمانی رئیس کل بیمه مرکزی. مجلس به تمامی وزیران پیشنهادی برای وزارتخانه های اقتصادی رای اعتماد داد. مسعود میرکاظمی به عنوان…

دکمه بازگشت به بالا