اخبار روز

سایپا برای تولید این خودرو زیر قول خود می زند؟

به گزارش اقتصاد آزاد، مدیران سایپا در حالی برای تولید 66 هزار دستگاه شاهین برنامه ریزی کرده اند که نشانه هایی از ناتوانی آنها در تحقق هدف گذاری یاد شده حکایت دارد.

خودروساز ساکن کیلومتر 15 جاده مخصوص براساس اطلاعات منتشر شده در سایت کدال سازمان بورس موفق شده تا پایان مرداد امسال تولید حول و حوش 21 هزار و 200 دستگاه شاهین را نهایی کند.

مدیران این خودروساز اگر می خواهند به هدف گذاری خود وفادار بمانند باید به طور ماهانه پنج هزار و 500 دستگاه شاهین را در خطوط تولید خود تکمیل کنند. به عبارت دیگر تا پایان مرداد امسال تولید 27 هزار و 500 دستگاه خودروی شاهین باید در این خودروساز تولید می شد. بنابراین نارنجی های جاده مخصوص حدود 6 هزار و 300 دستگاه عقب ماندگی از برنامه خود دارند. بررسی ها نشان می دهد در تولید ماهانه شاهین واقعیتی که اتفاق افتاده این است که این خودروساز به طور میانگین موفق شده هر ماه تا پایان مرداد تولید حدود 4 هزار و 240 دستگاه از این خودرو را نهایی کند. بنابراین به طور متوسط این خودروساز حول و حوش هزار و 250 دستگاه شاهین کمتر تولید کرده است. اگر بخواهیم به زبان درصد این اتفاق را بیان کنیم مدیران سایپا نزدیک به طور متوسط 23 درصد عقب ماندگی تولید شاهین را در کارنامه ثبت کرده اند.

اگر خودروسازی سایپا بخواهد در مدت باقی مانده تا پایان سال عقب ماندگی خود در تولید شاهین را جبران کند باید به طور متوسط ماهانه 6 هزار و 400 دستگاه شاهین تولید کند.

اتفاقی که به نظر در دسترس مدیران سایپا قرار ندارد. زیرا قله تولید شاهین در پنج ماهه اول سال جاری حدود پنج هزار و 400 دستگاه بوده است که فاصله ای حول و حوش هزار دستگاهی دارد. با توجه به روندهای حاکم بر تولید خودرو به احتمال زیاد خودروسازی سایپا توان تولید 66 هزار دستگاه شاهین را تا پایان سال جاری نخواهد داشت، مگر اینکه در مدت زمان باقی مانده اتفاق های دیگری رقم بخورد.

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا